شرکت پارس انرژی

پروژه ها

برخی از پروژه­های اجرا شده در زمینه صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، مترو و خودرو سازی به شرح زیر می­باشد.