شرکت پارس انرژی

کنترلر دیزل ژنراتور

 

        این دستگاه به صورت هوشمند عملکرد ژنراتور را تحت کنترل قرار می دهد و علاوه بر روشن و خاموش کردن اتوماتیک آن در مواقع قطع برق امکان ارسال گزارش به سرور کاپیوتری اتاق کنترل را نیز دارد.