شرکت پارس انرژی

دستگاه ساعت مرکزی

 

    دستگاه ساعت مرکزی با استفاده از GPS و یا ورودی سیگنال NTP از طرف سرور، ساعت مجموعه ی  نمایشگرها و کامپیوترها و تجهیزاتی که در شبکه خود دارد را تنظیم و همزمان می سازد.

دستگاه ساعت مرکزی شامل 2 مدل راک مانت و تابلو دیواری می باشد.