شرکت پارس انرژی

سیستم اطلاع رسانی مسافرین مترو (PIDS)

 

سیستم اطلاع رسانی مسافرین خط 5 متروی تهران با هدف اطلاع رسانی زمان اعزام قطار و همچنین تندرو و یا عادی بودن قطار به مسافرین، طراحی و اجرا گردید.