شرکت پارس انرژی

دستگاه مولتی لاگر چند منظوره

 

    این دستگاه کاربردهای بسیاری در صنایع دارد. دیتا لاگر فوق توانایی قرائت و ذخیره پارامترهای متفاوتی را دارد. پارامترهای قابل ذخیره در این دستگاه شامل :

- ولتاژ رفرنس تست پویت خط لوله

- دمای محیط یا روغن ترانس

- مختصات جغرافییایی منطقه

- 4 کانال ورودی دیجیتال

- رطوبت محیط

- قابلیت نصب سنسور فشار – و...

می باشد.

دستگاه شامل ماژل GPS جهت تعیین موقعیت و سیم کارت جهت ارتباط از راه دور نیز می باشد.