شرکت پارس انرژی

سیستم پایش و کنترل رکتیفایر

 

سیستم های کنترل و پایش از راه دور حفاظت کاتدیک

 

    سیستم های حفاظت کاتدیک جهت جلوگیری از خوردگی سازه های فلزی زیرزمین یا غوطه ور در آب مورد استفاده قرار می گیرند.جهت اطمینان از عملکرد صحیح این سیستم ها ، همواره لازم است در فواصل زمانی معین اندازه گیری های دوره ای از پارامترهای مختلف سیستم انجام شود.

    با توجه به پهنه جغرافیایی  و تنوع اقلیمی مناطق مختلف کشور عزیزمان و عبور خطوط انتقال نفت ، گاز و .... در مناطق کوهستانی ، کویری یا جنگلی و الزام سرکشی به ایستگاه های حفاظت کاتدیک جهت اندازه گیری مقادیر ، همواره با مشکلات خاص و صرف هزینه های زیاد روبرو است.

    با استفاده از سیستم های کنترل و پایش از راه دور میتوان بدون حضور در محل همواره به صورت دائمی عملکرد سیستم حفاظت کاتدیک را پایش نموده و از درستی عملکرد آن اطمینان حاصل نمود.با بهره برداری از این سیستم ها مشکلات و هزینه های بازرسی های دوره ای جهت ثبت و کنترل مقادیر و هزینه های پرسنلی به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.این تکنولوژی به فرد کنترل کننده این امکان را می دهد که بتواند به صورت همزمان چند ایستگاه مختلف  حفاظت کاتدیک را از یک مکان مورد کنترل و بررسی قرار داده و مسائل و مشکلات سیستم را به سرعت کشف و رفع نماید.

 

 

DANA%20RESUME.pdf